Tænkende eller følende forfatter

Artikel 5 i serien “Forfatter, kend dig selv”.

(Forfatterens præferencer 4).

Hvis du ikke allerede har været gennem introduktionen til begrebet præferencer og hørt lydfilen, så KLIK HER, før du læser videre.


 

At have præferencen tænkende eller følende forfatter fortæller noget om, hvordan du træffer beslutninger.

 

 


Som tænkende forfatter foretrækker du at analysere og bearbejde information, så dine beslutninger kan træffes logisk og objektivt. Dine tekster bærer præg af logikken, dine plots holder på den teoretiske bane, og du er tilbøjelig til at tjekke dine facts, før og mens du skriver, og så liiiiige en gang til bagefter. Som tænkende forfatter mærker du en tilfredshed, når du har valgt den logiske udvej på en plotknude, eller når du vælger en ændring ud fra analyser og gennemprøvning.

Som tænkende forfatter har du blandt andet følgende fordele:

 • Dine beskrivelser overlader tolkning til læseren, og du forstår at placere den præcise detalje, der får læseren til at skabe sine egne billeder
 • Din histories teoretiske grundlag holder stort set altid vand
 • Du er god til at holde roen, når du skal skrive om noget, der er grænseoverskridende
 • Du er ofte skarp, når det handler om skriveteori, og du kan se mening i mange af de “uskrevne regler” for skrivehåndværket
 • Du er god til at spørge “hvordan?”, når du researcher, skriver eller redigerer

Som tænkende forfatter kunne du udvide din horisont ved at:

 • Have særligt fokus på at skabe dybde og udforske det følelsesmæssige indhold i dine karakterer. På den måde undgår du at skabe “pap-figurer” der opfører sig, så det passer med den handling, du har udtænkt dig
 • Udfordre dine valg ift. handlingen ved at spørge dig selv: Hvad vil de menneskelig konsekvenser være, hvis jeg væger dette eller dette ift. min historie
 • Sætte dig selv i spil, når du skriver og holde fokus på, hvordan du selv ville føle og reagere i en given situation.
 • Bede om tekstfeedback fra mennesker, som du mener er “for følsomme til din smag”
 • Skrive et digt

Som følende forfatter er du i tæt kontakt med dine personlig værdier. Du har en stærk overbevisning om, hvad du mener er rigtigt og forkert, og det drager du nytte af, når du skal træffe beslutninger i dit skriveliv. Du foretrækker ofte at skrive, når du er i et bestemt humør, og dit skriveliv kan være påvirkelig af dit privatliv i stor grad.

Som følende forfatter har du blandt andet følgende fordele:

 • Du skaber dine karakterer med dybde, så læseren oplever dem som rigtige mennesker
 • Dine tekster har ofte en ekstra “bonus” i form af etiske dilemmaer eller en morale. På den måde skaber dine tekster et efterspil for læseren længe efter, bogen er læst færdig
 • Du er ikke bange for at involvere dig personligt i dit projekt. På den måde skaber du ofte autencitet og fortællinger med sjæl, som din læser kan spejle sig i
 • Du er god til at spørge dig selv “hvorfor?”, når du researcher, skriver og redigerer

Som følende forfatter kunne du udvide din horisont ved at:

 • Være påpasselig med, hvor “synlig” du bliver som forfatter i en historie, der ikke handler om dig
 • Være hårdhændet, når du skal redigere, så du skærer de passager væk, der ikke bidrager til historien – også selvom du elsker dem
 • Bede en testlæser, som du oplever mere taktisk end dig selv, læse dine tekster igennem med det formål at påpege, hvornår hun oplever, at der går for meget patos i projektet
 • Sætte ekstra fokus på at skabe tydelige scener i din historie, så refleksioner, indre monologer og følelsesliv ikke tager overhånd og gør handlingen uklar

En præference kan være fremtrædende i større eller mindre grad. Måske genkender du det hele på en side, måske krydser du “grænsen”. Igennem et liv kan vores præferencer ændre sig i takt med, at vi modnes og får livserfaringer.

Det er også muligt at tillære sig træk fra den modsatte præference – det gør de fleste mennesker i et eller andet omfang, fordi det viser sig at være en fordel. Et eksempel er, at en tænkende forfatter sætter logikken til side og fordyber sig i processen at sætte moralske og etiske spørgsmålstegn ved sin historie. Et andet eksempel er den følende forfatter, der skaber en solid teoretisk velfunderet baggrund for sin historie, selvom han hellere vil springe den del over og beskæftige sig med karakterernes samspil.

Du har mulighed for at tappe ind begge præferencer, men det vil kræve mest af dig at gå imod din præference – særligt i starten, når du øver dig. Du kan med fordel være opmærksom på, om du går i ekstremerne i perioder, hvor du er presset. Her kan du male dig selv op i et hjørne og gå glip af bedre muligheder i situationen fordi du holder dig til det, du er tryg ved. Det er almindeligt, at du får “skyklapper” på, når du er presset.

Husk, at det er dig der bestemmer om du vil udfordre dit “plejer” ift. præferencen tænkende og følende forfatter. Du må selvfølgelig vælge at være lige præcis, som du ønsker at være … hvis du altså ikke tør andet 🙂

Min udfordring til dig er:

 • Overvej hvilken af de to præferencer du har
 • Vælg en af dine forcer og forstærk den
 • Vælg et af “horisont”-forslagene ovenfor og prøv det af

Læs med i næste artikel og find ud af, om du har præferencen vurderende eller opfattende forfatter.

 

Hvis du ønsker at læse mere om præferencer kan du med fordel søge på JTI eller Jungs typeindex.

Denne artikelserie udbygges løbende.

 

Sansende eller intuitiv forfatter?

Artikel 4 i serien “Forfatter, kend dig selv”.

(Forfatterens præferencer 3).

Hvis du ikke allerede har været gennem introduktionen til begrebet præferencer og hørt lydfilen, så klik her, før du læser videre.


 

At have præferencen sansende eller intuitiv forfatter fortæller noget om, hvilken “kanal” du opfatter verden gennem.

 

 

 


Som sansende forfatter foretrækker du at hente informationer gennem dine fem sanser. Din opmærksomhed er rettet mod det, der sker i og omkring dig her og nu. Du ser detaljerne før det store overblik, fakta før muligheder, og du går fremad et skridt ad gangen.

Som sansende forfatter har du blandt andet følgende fordele:

 • Du er en nøjagtig og grundig researcher
 • Du formår at være til stede i dine skriverier og forholde dig til det, du laver lige nu.
 • Du bruger de skriveredskaber, du har ved hånden og får det bedste ud af dem.
 • Du har styr på dine skriveprocesser og ved, hvad dit næste skridt skal være på vej mod din færdige bog.

Som sansende forfatter kunne du udvide din horisont ved at øve dig i at:

 • Opsøge og afprøve nye skriveredskaber og strategier – også selvom du foretrækker dem, du kender.
 • Udvide din idéfase og zoome ud, så du ser det store billede. Det kan give dig idéer, som du ellers ikke ville overveje.
 • Give plads til og gå med uventede plotændringer, selvom de ikke er en del af din oprindelige plan. Udforsk dem og se, om nye muligheder byder sig.
 • Lede efter “blød” og fantasifuld modvægt til alle dine hårde facts.
 • Begrænse mængden af fakta, som du forsøger at “snige” ind i dine historier, fordi du selv synes, det er så spændende eller fordi “alt dit hårde arbejde ikke skal være for ingenting.”

Som intuitiv forfatter foretrækker du at hente information ved at søge mønstre, sammenhænge og muligheder. Dit fokus er rettet mod fremtiden og det, der kan komme til at ske. Du ser helheder før detaljer og er gerne ti skridt foran andre.

Som intuitiv forfatter har du blandt andet følgende fordele:

 • Du er fantasifuld og “hitte-på-som”.
 • Du har dit mål for øje og ved, hvor du gerne vil ende.
 • Du jonglerer med komplicerede plots og har en løsning på et ethvert problem, der måtte opstå en ad vejen.
 • Dit planlægningsarbejde er et kunstværk af forbindelser og sammenhænge: post its, sedler og mindmaps i skøn forening.

Som intuitiv forfatter kunne du udvide din horisont ved at øve dig i at:

 • Gå i detaljen og uddybe detaljerne i alle dine planer.
 • Øve dig i at blive korrekturlæsning og gennemskrivninger, selvom om det keder dig.
 • Rammesætte dig selv i, hv0rnår det hjælper dig at forfølge nye veje, og hvornår du har brug for at blive i det, du laver. Læs eventuelt artiklen om forfatterens idéblok, som er et simpelt redskab til dig, der gerne vil være bedre til at parkere idéer til senere brug.
 • Dykke ned i relevant research til at underbygge dine idéer, så dine påstande holder vand.
 • Gennemgå dit forrige skrivearbejde som det første for hver skrivesession.

En præference kan være fremtrædende i større eller mindre grad. Måske genkender du det hele på en side, måske krydser du “grænsen”. Igennem et liv kan vores præferencer ændre sig i takt med, at vi modnes og får livserfaringer.

Det er også muligt at tillære sig træk fra den modsatte præference – det gør de fleste mennesker i et eller andet omfang fordi det viser sig at være en fordel. Et eksempel er den sansende forfatter, som laver en komplet plotplan, der rækker hele vejen i hans skriveprojekt uden at stoppe unødigt op for at fylde “kød på skellettet”. Et andet eksempel er den intuitive forfatter, som sætter et fantastisk mindmap på pause for at undersøge om det bærende element i historien kan lade sig gøre efter fysikkens love.

Du har mulighed for at tappe ind begge præferencer, men det vil kræve mest af dig at gå imod din præference – særligt i starten, når du øver dig. Du kan med fordel være opmærksom på, om du går i ekstremerne i perioder, hvor du er presset. Her kan du male dig selv op i et hjørne og gå glip af bedre muligheder i situationen fordi du holder dig til det, du er tryg ved. Det er almindeligt, at du får “skyklapper” på, når du er presset.

Husk, at det er dig der bestemmer om du vil udfordre dit “plejer” ift. præferencen sansende og intuitiv forfatter. Du må selvfølgelig vælge at være lige præcis, som du ønsker at være … hvis du altså ikke tør andet 🙂

 

Min udfordring til dig er:

 • Overvej hvilken af de to præferencer du har
 • Vælg en af dine forcer og forstærk den
 • Vælg et af “horisont”-forslagene ovenfor og prøv det af

Klik her for at læse næste artikel i serien og find ud af om du har præferencen tænkende eller følende forfatter.

 

Hvis du ønsker at læse mere om præferencer kan du med fordel søge på JTI eller Jungs typepsykologi.

Denne artikelserie udbygges løbende.

 

Forfatterens præferencer – introduktion

Artikel 2 i serien “Forfatter, kend dig selv” . 

(Forfatterens præferencer 1).

Hvor godt kender du dig selv som forfatter? Kender du alle dine finurligheder, dine styrker og dine udfordringer? Nej, vel?

Det er de færreste, der kender sig selv så godt, at de kan sige “ja” til ovenforstående, og eftersom du udvikler dig gennem et helt forfatteliv, er det nok også en umulig mission at lære sig selv helt at kende.

I denne artikelserie kommer du til at beskæftige dig med dine præferencer som forfatter.

Lyt først til denne lydfil – her får du lov til at afprøve begrebet præferencer på en legende let måde.


Præferencen er altså

 • det du fortrækker
 • her du er mest øvet
 • her du er dygtigst
 • her du trives bedst

Nogle gange hjælper præferencerne os – andre gange bliver de en begrænsning. Når du bliver stresset eller på anden måde udfordret, tyer du ofte til din præferencer mere ensporet, end hvis du har masser af overskud. Du vil altså være tilbøjelig til at tage skyklapper på og holde dig til det, du kender.

Som forfatter vil du også have præferencer. Der vil være ting, du gør, fordi du foretrækker dem, fordi du har god erfaring, og det er godt langt hen ad vejen. MEN, hvad hvis der ligger guld begravet? Hvad hvis du har mulighed for at få endnu flere tangenter at spille på?

Det er dét, som artikelserien om præferencer handler om – at du bliver bevidst om dine præferencer og undersøger dine muligheder for at udvide dit repertoire.

Du kommer til at beskæftige dig med præferencerne i 5 kategorier – At have præferencen:

 • Introvert eller ekstrovert forfatter
 • Tænkende eller følende forfatter
 • Intuitiv eller sansende forfatter
 • Opfattende eller vurderende forfatter
 • Plotter eller pantser

Hver kategori får sin egen artikel.

Klik her for at læse næste artikel i serien: Introvert eller ekstrovert forfatter.

Artiklerne om forfatterens præferencer hviler på Jungs typepsykologi.

Introvert eller ekstrovert forfatter?

Artikel 3 i serien “Forfatter, kend dig selv” .

(Forfatterens præferencer 2).

Hvis du ikke allerede har været gennem introduktionen til begrebet præferencer og hørt lydfilen, så klik her inden du læser videre.

Der er mange misforståelser omkring begreberne “introvert og ekstrovert”. En af misforståelserne går på, at introverte mennesker altid er småsure og svære at komme ind på, og ekstroverte mennesker altid er glade og med på en fest. Det holder ikke, hvis man tager udgangspunkt i Jungs typepsykologi.

At have præferencen introvert eller ekstrovert forfatter henviser til

 • hvor du henter din energi – hvor lader du op?
 • hvor du retter din energi – hvor er dit fokus?

Hvis du er ekstrovert forfatter vil du ofte være som en solfanger, der lades op af de mennesker du er i kontakt med i dit skriveliv. Dit fokus er udad. Du tænker oftest bedst, når du diskuterer med andre og omgiver dig gerne med andre. Kontakt med forfattere på nettet og IRL er guf for en ekstrovert forfatter. Du fortrækker, at der sker noget og sætter gerne gang i debatter. At sidde mange timer foran en skærm på din flade kan være en udfordring. Du må ud, gøre noget og lade op blandt andre. Den ekstroverte forfatter opererer ofte efter devisen: handle-tænke-handle.

Som ekstrovert forfatter har du blandt andet følgende fordele:

 • Du er god til at hente inspiration og lære fra andre forfattere
 • Du er en bonus som facilitator i en gruppe af forfattere
 • Det falder dig naturligt at være synlig for forlag, andre forfattere og læsere
 • Du springer ivrigt ud i samarbejde

Som ekstrovert forfatter kunne du udvide din horisont ved at øve dig i at:

 • Arbejde selvstændigt og søge rådgivning hos dig selv før andre
 • Blive i dét, du arbejder på i dit skriveliv LIGE NU og gøre det færdig, selvom du keder dig
 • Tænke før du taler og give plads til dem, der er mere afventende end dig
 • Prøve noget andet end “plejer” i dit skriveliv

Som introvert forfatter vil du ofte foretrække at lade op “i din hule”. Dit fokus er indad. Du tænker bedst, når du er for dig selv og har mulighed for at fordybe dig. Afbrydelser er ikke et hit. Ændringer forstyrrer din ro. Du holder af at beskæftige dig med idéer, tanker og refleksioner. Den introverte forfatter opererer ofte efter devisen: tænke-handle-tænke.

Som introvert forfatter har du blandt andet følgende fordele:

 • Du er god til at løse dine egne udfordringer
 • Du er fremragende til at fordybe dig i research og dine teksters dybe afkroge
 • Du præsenterer helst gennemarbejdet skriftligt materiale
 • Du kan udholde lange skriveperioder i dit eget selskab uden at miste energi

Som introvert forfatter kunne du udvide din horisont ved at øve dig i at:

 • lade dig inspirere at andre forfattere på nettet eller i skrivegrupper og søge råd hos andre
 • gøre dig selv synlig og stille dig til rådighed overfor læsere, andre forfattere og forlag
 • Udfordre din komfortzone og skrive sammen med andre – enten fysisk ved siden af eller i et samarbejde
 • prøve noget andet end “plejer” i dit skriveliv

En præference kan være fremtrædende i større eller mindre grad. Måske genkender du det hele på en side, måske krydser du “grænsen”. Igennem et liv kan vores præferencer ændre sig i takt med, at vi modnes og får livserfaringer.

Det er også muligt at tillære sig træk fra den modsatte præference – det gør de fleste mennesker i et eller andet omfang fordi det viser sig at være en fordel. Et eksempel er, at introverte forfattere lærer at være til rådighed for deres fans eller optræder på de sociale medier, selvom de hellere ville være fri. Et andet eksempel er den ekstroverte forfatter, der gennemfører en langvarig og indviklet historisk research, selvom hun meget hellere bare vil ud i verden med sin historie.

Du har mulighed for at tappe ind begge præferencer, men det vil kræve mest af dig at gå imod din præference – særligt i starten, når du øver dig. Du kan med fordel være opmærksom på, om du går i ekstremerne i perioder, hvor du er presset. Her kan du male dig selv op i et hjørne og gå glip af bedre muligheder i situationen fordi du holder dig til det, du er tryg ved. Det er almindeligt, at du får “skyklapper” på, når du er presset.

Husk, at det er dig der bestemmer om du vil udfordre dit “plejer” ift. præferencen introvert og ekstrovert forfatter. Du må selvfølgelig vælge at være lige præcis, som du ønsker at være … hvis du altså ikke tør andet 🙂

 

Min udfordring til dig er:

 • Overvej hvilken af de to præferencer du har
 • Vælg en af dine forcer og forstærk den
 • Vælg et af “horisont”-forslagene ovenfor og prøv det af

Læs mere om forfatterens præferencer i næste artikel og find ud af, om du er sansende eller intuitiv forfatter.

 

Hvis du ønsker at læse mere om præferencer kan du med fordel søge på JTI eller Jungs typepsykologi.

Hvis du ønsker at læse mere om præferencer kan du med fordel søge på JTI eller Jungs typeindex.

Denne artikelserie udbygges løbende.