Værdier – del 1, introduktion

 • Artikel 3 i serien Forfatterens løsninger og værdier

ForfatterTrivsels definition af værdier er ikke et spørgsmål om valuta ellerkaffeboenner-danner-hjerte-i-haender andre fysiske kostbarheder. Det handler om de begreber, vi hver især oplever som værende værdifuldt.

Værdier er personlige, og de skal ikke forsvares – ej heller begrundes. Ethvert menneske har retten til at definere sine egne værdier. Nogle mennesker oplever, at frihed er værdifuldt, andre kærlighed mens andre igen vægter fornuft eller måske fællesskab højest.

Vores værdier varierer alt afhængig af, hvilket et livsområde, det drejer sig om, og de kan ændre sig gennem et liv.

 

En måde at opdele et liv i områder kan være følgende:

 • Forfatterskab/skriveinteresse (får naturligvis sit eget domæne)
 • Forældreskab
 • Fritid
 • Parforhold
 • Spiritualitet/religion
 • Familierelationer (som ikke omfatter børn og partnere)
 • Venskaber/sociale relationer
 • Samfundsliv/borgerskab
 • Arbejde
 • Uddannelse/opkvalificering
 • Fysisk velbefindende

Alle mennesker har værdier. Nogle er yderst bevidste om dem, mensfamilie-i-lille-bil andre aldrig har skænket dem en koncentreret tanke. Selv på områder, hvor vi kun har lidt eller ingen erfaring er vi i stand til at forestille os, hvad vi finder værdifuldt. Eksempelvis kan en person uden børn relativt let give udtryk for, hvad han eller hun finder værdifuldt i et forældreskab. Nybegyndere i parforholdets mysterier ved ofte, hvad de sætter pris på i ved en partner eller i et forhold, og det kan være fuldstændig forskelligt fra det han eller hun har set ved sine forældre, i en tv-serie eller læst om i sin yndlingsbog.

Hvis vi samlede 100 forfattere og forfatterspirer og bad dem fortælle, hvad der er værdifuldt for et godt forfatterliv, ville der helt sikkert være overlap, men min påstand er, at der ville være mindst lige så mange variationer.arbejde-udenfor-med-computer

Hvis vi samlede 100 ikke-skrivende personer og stillede dem det samme spørgsmål, ville de måske definere det værdifulde forfatterliv meget anderledes end de skrivende.

Pointen er, som nævnt tidligere, at alle har retten til at definere, hvad de finder værdifuldt i et givent livsområde.

Værdier fortæller ikke noget om, hvordan vi lever vore liv lige nu – det fortæller, hvad vi mener et værdifuldt liv er.

De fleste mennesker vil opleve at komme væk fra deres værdier i løbet af et liv – i større eller mindre grad. Eksempelvis kan en ægtefælle, som værdsætter ærlighed og troskab være utro, og en mor, som ønsker at fremme frihed og selvstændighed i sit forældreskab, kan blive omklamrende og dominerende af frygt for at hendes børn kommer til skade. Skræmmende meget vold i parforhold vokser ud af kombinationen af kærlighed, usikkerhed og angst. At have frihed, erfaring og status i sit forfatterliv er ikke forsikring mod  præstationsangst.

Min påstand er: jo længere væk fra dine værdier, du lever dit liv, desto mindre tilfreds er du. Jo tættere på dine værdier, du lever dit liv, desto mere tilfreds er du.

 

Min udfordring til dig er:

 • Find 3-5 ord, som fortæller hvad du mener er værdifuldt i et forfatterskab. (Husk at du ikke skal beskrive, hvordan du lever dit forfatterliv lige nu). Du kan evt. bruge denne samling af værdiord til inspiration).

Du kan læse mere om værdier her

Læs første artikel i serien Forfatterens løsninger og værdier her

 

Denne artikelserie udbygges løbende

 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *